ParametriPELETI LIKE
DOLŽINA (mm)13,6
PREMER (mm)6,1
VLAGA %5,81
KALORIČNA VREDNOST MJ/KG17,3
GOSTOTA NASUTJA KG/m3638
PEPEL %0,56

Standard ENplus A1
Karakteristike Like peletov
Ponudnik ali proizvajalec peletov je dal izvesti test ustreznosti v laboratorij in testirani vzorec peletov je izpolnjeval zahteve standarda ENplus A1. Sprotnega nadzora nad dejanskim doseganjem tega standarda pri teh peletih praviloma ni.
Standard ENplus A2
Karakteristike Heat peletov
Ponudnik ali proizvajalec peletov je dal izvesti test ustreznosti v laboratorij in testirani vzorec peletov je izpolnjeval zahteve standarda ENplus A2. Sprotnega nadzora nad dejanskim doseganjem tega standarda pri teh peletih praviloma ni, zato lahko pride do odstopanj.

ParametriPELETI HEAT
DOLŽINA (mm)16,6
PREMER (mm)6,1
VLAGA %6,87
KALORIČNA VREDNOST MJ/KG16,8
GOSTOTA NASUTJA KG/m3621
PEPEL %0,71

ParameterEnotaENplus A1ENplus A2ENplus BStandardna metodologija
Premermm6 ± 1ISO 17829
Dolžinamm3,15 < L ≤ 40 4)ISO 17829
Vsebnost vodew% 2)≤ 10ISO 18134
Vsebnost pepelaw% 3)≤ 0,7≤ 1,2≤ 2,0ISO 18122
Mehanska trdnostw% 2)≥ 98,0 5)≥ 97,5 5)ISO 17831-1
Fina frakcija (<3,15 mm)w% 2)≤ 1,0 6) (≤ 0,5 7))ISO 18846
Temperatura pelet°C≤ 40 8)
NCVkWh/kg≥ 4,6 9)ISO 18125
GostotaKg/m3 2)600 ≤ BD ≤ 750ISO 17828
Dodatkiw% 2)≤ 2 10)
Dušikw% 3)≤ 0,3≤ 0,5≤ 1,0ISO 16948
Žveplow% 3)≤ 0,04≤ 0,05ISO 16994
Klorw% 3)≤ 0,02≤ 0,03ISO 16994
Temperatura°C≥ 1200≥ 1100CEN/TC 15370-1
ArzenMg/kg 3)≤ 1ISO 16968
KadmijMg/kg 3)≤ 0,5ISO 16968
KromMg/kg 3)≤ 10ISO 16968
BakerMg/kg 3)≤ 10ISO 16968
SvinecMg/kg 3)≤ 10ISO 16968
Živo srebroMg/kg 3)≤ 0,1ISO 16968
NikeljMg/kg 3)≤ 10ISO 16968
CinkMg/kg 3)≤ 100ISO 16968

Standard ENplus
Razlaga k opombam v tabeli
Razlaga k opombam v tabeli:

1) pepel, ki nastane pri 815 ° C 2) Ob dobavi. 3), anhidrid. 4) je lahko največ 1% peletov med 40 in 45 mm dolžine. Nobeden pelete ne sme biti daljši od 45 mm. 5) obremenitev v prevoznih sredstvih (vozila, ladje) na proizvodni liniji. 6) v tovarni ali pri nakladanju vozil za dobavo končnim odjemalcem 7) pri polnjenju peletov v 15kg vrečke ali v zapečatene velike vreče Big Bag 8 ) pri nakladanju vozil za dobavo potrošnikom 9) ustreza 16,5 MJ / kg 10) višina dodatkov v proizvodnji je omejena na 1,8% m, višine dodatkov, ki se uporabljajo po proizvodnji (npr. prevleka olja), je omejena na 0,2%.

Vir: Spletna stran ENplus